teksty na WWW

Redakcja tekstów dla firmy Sprint Logistyka

 

teksty na WWW

redakcja i korekta tekstów na WWW

Grupa kapitałowa Sprint specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Dynamiczny rozwój i spójna strategia marketingowa to główne determinanty stworzenia nowoczesnej strony internetowej firmy.

Odświeżony layout wymagał dobrze napisanych tekstów. Z przyjemnością podjęliśmy się zadania przeredagowania treści i skorygowania błędów.

W rezultacie zawartość strony Sprint Logistyka jest komunikatywna, wolna od błędów językowych, interpunkcyjnych i typograficznych – stanowi prawdziwą wizytówkę firmy i na pewno jest bardziej skuteczna.

Dziękujemy za owocną współpracę!

 Jesteś zainteresowany podobną usługą? Zapraszamy do współpracy!