redakcja i korekta tekstu

Czym są redakcja, korekta językowa, korekta typograficzna i formatowanie?

Redakcja językowa i korekta? A może korekta typograficzna lub formatowanie?

Sprawdź, której usługi potrzebujesz!

 

Czym jest redakcja językowa i korekta tekstu?

Redakcja językowa i korekta obejmuje opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym, logicznym; zadbanie o spójność strukturalną, językową, właściwy ton, uporządkowanie pod względem przejrzystości i komunikatywności; sprawdzenie poprawności ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej, wychwycenie „literówek”.

Co to jest korekta typograficzna?

Korekta typograficzna obejmuje dostosowanie układu, czcionek, wyróżnień, interlinii itp. do funkcji danego tekstu i wymogów wydawniczych, a także ujednolicenie zapisu poszczególnych elementów publikacji, jak np. przypisy bibliograficzne, numeracja ilustracji i tabel, spis treści.

Na czym polega formatowanie?

Formatowanie, czyli ustalenie szerokości marginesów, odpowiednie wymierzenie spadów oraz linii cięcia. To również praca nad właściwym, jak najbardziej estetycznym i poprawnym rozmieszczeniem treści tekstowej i elementów graficznych w układzie strony. Tak przygotowany tekst zapisywany jest w formacie PDF, który umożliwia bezpieczny druk.

 

Jeśli nie jesteś pewien, której usługi potrzebujesz, zapraszamy do kontaktu!