,

Świadomy plagiat to kradzież!

Cytaty, bo o nich mowa, są ważne, ale, pisząc pracę dyplomową, nie można z nimi przesadzać, a wierzcie mi, łatwo popaść w pułapkę zbyt długich cytatów i kult wielkości nie ma tu nic do rzeczy!

Pół biedy, jeśli są one wyodrębnione kursywą lub cudzysłowem, a autor wyraźnie wskazany. Wielokrotne odwoływanie się do opinii innych badaczy to naturalna rzecz w pracy o charakterze naukowym. Niestety często idziemy na łatwiznę, wstawiając kilka sprytnie dobranych wyjątków z różnych książek, które pasują do tematu i… udajemy, że oto spłodziliśmy taki zgrabny rozdzialik. Niestety w tym miejscu kończą się granice cytatu, a zaczyna się plagiat!

Plagiat

Dajmy sobie spokój z eufemizmami w stylu: Za plagiat uważa się przywłaszczenie cudzego utworu lub jego części. Świadomy plagiat to kradzież!

Przepisanie kilku opracowań i opatrzenie tego wszystkiego swoim podpisem jest działaniem nielegalnym. Praca dyplomowa ma być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego. Uczelnie wyższe dysponują specjalistycznymi programami antyplagiatowymi, które sprawdzają, czy praca dyplomowa jest plagiatem. Program antyplagiatowy korzysta z bazy danych składającej się ze wszystkich prac dyplomowych, które obroniono od 2009 r. Co ważne, baza obejmuje wszystkie uczelnie w Polsce – nie ma więc charakteru wewnętrznego zbioru danych, jak było jeszcze niedawno.

Każda nowa praca dyplomowa, przed dopuszczeniem do obrony, zostaje sprawdzona pod kątem plagiatu. Jeżeli weryfikacja będzie niepomyślna – student jeszcze przed obroną musi zmniejszyć współczynnik plagiatu. Program potrafi wyłapać cytat składający się nawet z 3 słów! A dyplom można stracić nawet kilka lat po obronie!

Cytat

Trzeba jednak pamiętać, że choć w świetle prawa każdy plagiat oznacza kradzież, to przecież nie każdy student to złodziej. Prawda jest taka, że najczęściej plagiat jest efektem  braku umiejętności cytowania. A cytaty są przecież dopuszczalne w pracy dyplomowej. Pełnią kilka ważnych funkcji, m.in.:

  • uwierzytelniającą (możesz własną opinię poprzeć zdaniem autorytetu w danej dziedzinie),
  • dokumentującą (dbałość o rzetelność przekazywanych informacji),
  • polemiczną (cytat jest wprowadzany po to, żeby w dalszej części wywodu przeprowadzić krytykę danego poglądu – ten typ cytowania jest najbardziej ceniony w pracach dyplomowych).

korekta tekstu

Jak więc cytować, aby praca była uznana za wartościową, a współczynnik plagiatu nie był zbyt wysoki? 

  1. Odwołuj się tylko do tych autorów i opracowań, które mają związek z tematem. Nie staraj się na siłę rozszerzać bibliografii.
  2. Zawsze podawaj źródło cytatu, stosując przypisy.
  3. Wszystkie fragmenty, które przywołujesz w oryginale (słowo po słowie) umieść w cudzysłowie. Takie cytowania powinny być krótkie – nie dopuść do sytuacji, w której cytat zajmuje cały akapit.
  4. Akapity staraj się kończyć własnymi przemyśleniami. Twoja praca ma zaprezentować Twój tok myślenia, a artykuły innych autorów są tylko pomocą i inspiracją.
  5. Pamiętaj, żeby cytować tylko fragmenty tekstu – nie wolno przytaczać całego artykułu.
  6. Zamiast przepisywania fragmentów tekstu, parafrazuj je i – oczywiście – prezentuj własne poglądy, wchodź w polemikę, dyskutuj z innymi badaczami.

O tym, jak skutecznie i poprawnie parafrazować tekst, już niebawem przeczytasz na naszym blogu.