redakcja językowa i korekta

Dwie publikacje dla Fundacji TULIPAN

Fundacja Resocjalizacji i Adaptacji Społecznej TULIPAN zajmuje się wspieraniem opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób skazanych i ich rodzin. Poza działalnością stacjonarną wydaje publikacje poradnikowe. Niezbędna okazała się korekta językowa przed drukiem, ale nawiązaliśmy szerszą współpracę.

Mieliśmy przyjemność przyczynić się do ostatecznego kształtu dwóch poradników.

Do naszych zadań należało:

– redakcja językowa tekstów publikacji przed składem DTP

– korekta językowa tekstów publikacji po składzie DTP na pliku .pdf

„Informator dla osadzonych, byłych więźniów i ich rodzin TULIPAN” – szereg informacji wspierających pierwsze kroki na wolności. Skierowany do osób opuszczających m. in. zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze oraz schroniska dla nieletnich.

 

redagowanie tekstów i korekta

redagowanie tekstów i korekta językowa

 

 

 

 

 

 

 

„Vademecum pracy dla skazanych, byłych skazanych i ich rodzin” – to prosto i przystępnie napisana publikacja, która ma za zadanie zmotywować swoich odbiorców do podjęcia zatrudnienia.

 

redagowanie tekstów i korekta

redagowanie tekstów i korekta

 

 

 

 

 

 

 

Opinia klienta:

Informuję, że Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN współpracuje z Agencją Redakcyjną DOBRZE NAPISANE.  Agencja Redakcyjna DOBRZE NAPISANE wykonuje swoje usługi profesjonalnie, terminowo i zgodnie z oczekiwanym poziomem jakości. W swoim działaniu firma jest elastyczna w stosunku do wymagań i życzeń zleceniodawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, Agencja DOBRZE NAPISANE jest godna polecenia.

Monika Skrzetuska

Prezes Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN

Jesteś zainteresowany podobną usługą? Skontaktuj się z nami!