Innowacja „Urząd w prostym stylu” wśród laureatów

Z ogromną satysfakcją dzielę się informacją, że dwa zrealizowane przeze mnie projekty: „Interaktywny symulator komunikacji” i grywalizacja „Urząd w prostym stylu”, realizowane dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach programu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, znalazły się w ścisłym finale, a aplikacja „Urząd w prostym stylu” została jednym z 4 laureatów, pokonując 50 konkurencyjnych innowacji z całej Polski!

Oba projekty powstawały przez dwa lata, a ich realizacja była podzielona na 4 etapy:

 1. Opracowanie koncepcji, sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie do konkursu. Na tym etapie zgłosiłam do konkursu aż 3 pomysły, które konkurowały z 80! innymi z całego kraju.
 2. Na drugim etapie 2 koncepcje znalazły się w gronie 51 pomysłów skierowanych do bardziej szczegółowego opracowania w celu stworzenia Specyfikacji Innowacji.
 3. Na etapie trzecim oba pomysły znalazły się w grupie 40 najlepszych koncepcji innowacji z całej Polski, którym przyznano grant na realizację. Od tego momentu przez pół roku były one realizowane, a następnie przez kilka miesięcy testowane.
 4. Na ostatnim etapie, w rezultacie międzysektorowych konsultacji, ogłoszono 4 laureatów. Wśród nich jest właśnie grywalizacja „Urząd w prostym stylu”, która została rekomendowana do upowszechnienia w całym kraju.

Opis innowacji:

 1. Dedykowany portal społecznościowy Urząd w prostym stylu z elementami grywalizacji dla pracowników administracji to innowacyjne narzędzie do nauki posługiwania się prostym i poprawnym stylem urzędowym. Innowacja jest metodą szkoleniową opartą na grywalizacji z wykorzystaniem portalu społecznościowego. Dzięki przechodzeniu sześciu kolejnych etapów użytkownik zyskuje nowe umiejętności, doskonali już posiadane, pogłębia swoją wiedzę z zakresu kultury języka. Użytkownik może rozwijać swoje umiejętności w formie interaktywnej gry.
 2. Wirtualny symulator komunikacji interpersonalnej – celem tej aplikacji jest podniesienie poziomu komunikacji językowej pisemnej i ustnej w ramach danej organizacji, a w rezultacie wzrost jej konkurencyjności i budowanie profesjonalnego wizerunku. Zawiera ona następujące moduły tematyczne:
 • grzeczność językowa w komunikacji;
 • cechy dobrego stylu;
 • poprawność leksykalna;
 • odmiana wyrazów i nazw własnych;
 • poprawność składniowa;
 • elementy ortografii, interpunkcji i typografii.

O możliwościach korzystania z obu innowacji będę informować w kolejnych wpisach.

Projekt  „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, w ramach którego miałam możliwość stworzyć obie innowacje, był realizowany realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Natalia Dąbrowska