Słowa mają wielką moc… Tak uważam.

Odpowiednio dobrane sprawiają, że postrzega się nas jako osoby bardziej profesjonalne, kompetentne, kulturalne. Słowo pisane jest też narzędziem osiągania celów: kolejnych stopni naukowych, awansów, stawania się tym, kim chcemy…

Wiele osób podziela moje zdanie i dba o warstwę językową istotnych dla swojej kariery czy rozwoju treści. Wybierają pewność, że w rękach profesjonalisty to, co stworzyli, napisali, nad czym pracowali często latami, osiągnie pełnię możliwości – co przełoży się na oczekiwany sukces.

Specjalizuję się w redagowaniu i przygotowywaniu do druku publikacji naukowych, ale przez ponad 20 lat zdobyłam doświadczenie w pracy nad tekstami z wielu dziedzin. Jeśli jesteś jedną z tych osób, którym zależy na osiągnięciu jak najlepszego efektu finalnego, z przyjemnością zostanę Twoim redaktorem.

Gdy pracy jest naprawdę dużo, wspomagają mnie dwie zaufane profesjonalistki, z którymi współpracuję od lat, co pozwala mi zawsze dotrzymywać ustalonych terminów.

Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc.

Zapraszam do kontaktu!

Natalia Witek-Dąbrowska

redaktor wydawniczy, korektor, edukator, właściciel firmy

Wykształcenie

Psychologia – w trakcie studiów magisterskich w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie

Certyfikat  Akademii Menadżera w ramach Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2013, Profi Biznes Group Szczecin)

Absolwentka językoznawczych studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2008–2012)

Magister filologii polskiej, specjalność: dziennikarstwo; sztuki wizualne i audiowizualne, absolwentka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego (1999–2004)

Doświadczenie zawodowe

od 2012 – Agencja Redakcyjno-Wydawnicza Dobrze Napisane – copywriting, pisanie
artykułów prasowych i marketingowych, tworzenie treści stron i serwisów WWW,
redagowanie i korekta książek, artykułów prasowych, e-booków, prac dyplomowych; ponadto szkoleniowiec
z zakresu szeroko rozumianej kultury języka, tworzenia tekstów użytkowych; właściciel
firmy.

od 2022 – nauczyciel języka polskiego, językoznawstwa i dziennikarstwa w Prywatnym Liceum im. Sybirków w Szczecinie

2016–2017 – autorka dwóch innowacji z zakresu poprawnej polszczyzny, które zwyciężyły
w ogólnopolskim konkursie*:

  • Urząd w prostym stylu – portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla
    pracowników administracji
  • Wirtualny symulator komunikacji interpersonalnej
    (*Projekt „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowany
    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
    Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa)

2018 – autorka projektu „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą” dla osadzonych w zakładach
penitencjarnych (opracowanie ebooka dla osadzonych na temat praktycznej
i poprawnej polszczyzny w kontekście pisania pism i rozmów kwalifikacyjnych;
przeprowadzenie szkolenia w Zakładzie Karnym w Goleniowie).

2007–2012 – redagowanie i korekta tekstów naukowych, publikacji książkowych i prasowych; pisanie artykułów tematycznych i marketingowych dla ogólnopolskich serwisów informacyjnych i branżowych, współpraca z ogólnopolskimi portalami edukacyjnymi w charakterze redaktora merytorycznego (język polski) na każdym poziomie kształcenia

2008–2011 – prowadzenie na Wydziale Humanistycznym US w ramach studiów doktoranckich zajęć z ortografii i interpunkcji polskiej, stylistyki i kultury języka polskiego, budowy i typografii tekstów użytkowych i dziennikarskich

2006–2011 – dziennikarz Polskiego Radia Szczecin

2005–2008 – nauczyciel polonista w szkole podstawowej i średniej

2003–2006 – reporter koszalińskiego Radia „Północ”

Ewa Szostakowa – redagowanie tekstu i korekta językowa
Jagoda Malinowska – redagowanie tekstu i korekta językowa