Szkolenie_z{poprawności_językowej

„Jak Cię słyszą, tak Cię widzą” – szkolenie w Zakładzie Karnym

Dziś będziemy burzyć stereotypy i niwelować bariery językowe wśród osadzonych w goleniowskim Zakładzie Karnym.

„Jak Cię słyszą, tak Cię widzą” – to motyw przewodni szkolenia „Wolność bez barier”, które mam dziś przyjemność prowadzić wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Goleniowie w ramach projektu readaptacji społecznej „Wolność bez barier”.Szkolenie_z{poprawności_językowej

Całe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach współpracy z Fundacją Tulipan i składa się z dwóch etapów:

  1. Napisanie publikacji dla osadzonych pt. „Jak Cię słyszą, tak Cię widzą – poradnik poprawnej i kulturalnej komunikacji”.
  2. Przeprowadzenie szkolenia z poprawnej komunikacji wśród osadzonych Zakładu Karnego w Goleniowie pod hasłem „Jak Cię słyszą, tak Cię widzą”.

Kulturalna komunikacja, czyli grzeczność językowa, choć w dzisiejszych czasach bardzo już uproszczona, to nadal jest niezwykle ważna – zwłaszcza w sytuacjach oficjalnych. Choć w naszych wypowiedziach zadomowił się już językowy luz i składają się one często ze słów potocznych, a czasem rażą wulgaryzmami, to w sytuacji oficjalnej, jak na przykład rozmowa z urzędnikiem czy pracodawcą, warto przypomnieć sobie zasadę stosowności, by wypowiadać się… stosownie. Wówczas będziemy odbierani jako osoby kulturalne, z ogładą, dobrymi manierami, co na pewno przełoży się na sprawną i skuteczną komunikację. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy też obciążonych krzywdzącymi stereotypami. Do tej grupy należą m.in. byli skazani, dlatego właśnie tej grupie postaram się pomóc.