Przygotowanie rozpraw doktorskich do druku

 

Specjalna oferta dla doktorantów! Kompleksowe przygotowanie dysertacji do druku.

 

Oferujemy profesjonalną usługę dla doktorantów: redakcja, korekta typograficzna, skład tekstu dysertacji, korekta końcowa na PDF i przygotowanie pliku do druku.

Nie pozwól, by błędy obniżyły wartość Twojej wieloletniej pracy! Profesjonalnie zredagujemy i wykonamy korektę tekstu, podczas gdy Ty będziesz mógł spokojnie przygotowywać się do obrony.

Specjalizujemy się w medycynie, farmacji, inżynierii i naukach pokrewnych.

 

Co wchodzi w zakres usługi?

Redakcja językowa obejmuje opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym, logicznym; zadbanie o spójność strukturalną, językową, poprawny styl naukowy, uporządkowanie pod względem przejrzystości i komunikatywności; sprawdzenie poprawności językowej, sprawdzenie właściwego zapisu nazw własnych i terminologii fachowej.

Korekta typograficzna obejmuje dostosowanie układu, czcionek, wyróżnień, interlinii itp. do funkcji danego tekstu i wymogów wydawniczych uczelni, a także ujednolicenie zapisu poszczególnych elementów publikacji, jak np. przypisy bibliograficzne, numeracja ilustracji i tabel, spis treści, automatyczne spisy rysunków, wykresów, tabel itp.

Skład, czyli ustalenie szerokości marginesów, odpowiednie wymierzenie spadów oraz linii cięcia. To również przede wszystkim praca nad właściwym i jak najbardziej estetycznym i poprawnym rozmieszczeniem treści tekstowej w układzie strony. Skład uwzględnia wymogi promotorskie i zalecenia uczelni. Tak przygotowany tekst zapisywany jest w formacie .pdf.

Korekta końcowa na PDF to ostateczna weryfikacja pod względen układu, zapisu, interpunkcji i wychwycenie „literówek”.

Przygotowanie pliku do druku obejmuje wygenerowanie końcowego pliku PDF do druku.

Jakie są dodatkowe korzyści w cenie usługi?

Mamy świadomość, że ostatni etap przygotowywania rozprawy doktorskiej obarczony jest stresem, pośpiechem i często wieloma uwagami promotorów czy recenzentów dodawanymi na ostatnią chwilę, dlatego cena zawiera:

  • nieograniczoną liczbę konsultacji na etapie pracy redaktorskiej również w niestandardowych godzinach (ach te nocne dyżury w szpitalu!) i w dowolnej formie (Skype, telefon, SMS, WA, Messenger),
  • wprowadzania ostatecznych poprawek po uwagach promotora i recenzentów,
  • generowanie pliku końcowego PDF bez limitu (czasem promotor zmienia jedno słowo na godzinę przed drukiem, a czasem zmienia coś sto razy w ciągu dwóch dni – rozumiemy to),
  • stałe wsparcie aż do momentu wydruku – co doceniają nasi zadowoleni klienci.

Ile to kosztuje?

Uśredniona cena to ok. 25 zł brutto za 1 stronę.

 

*Jedna strona to 1800 znaków ze spacjami.

*Wycena ostateczna ustalana jest indywidualnie na podstawie fragmentów pracy i wytycznych dostarczonych przez klienta.

Co wpływa na wysokość wyceny?

Podczas przygotowywania wyceny bierzemy pod uwagę:

  • objętość tekstu (określaną na podstawie liczby znaków ze spacjami),
  • stopień trudności,
  • szczegółowy zakres prac,
  • oczekiwany termin realizacji usługi.

Czy mam gwarancję zachowania poufności?

Wszystkie materiały dostarczone przez Państwa objęte są klauzulą poufności. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest jednym z wymogów pracy redaktora. Ponadto liczba osób mających dostęp do treści przekazanych przez Państwa jest ograniczona od minimum. Na życzenie podpisujemy umowę o zachowaniu poufności.