korekta tekstu

Współtworzymy Echa Oleśnicy

korekta tekstu

korekta tekstu

Miło nam poinformować o rozpoczęciu stałej współpracy przy realizacji kolejnego nowego projektu, jakim jest redagowanie artykułów, korekta tekstu oraz przygotowanie do druku samorządowego pisma społeczno-kulturalnego Gminy Oleśnica (woj. świętokrzyskie) ”Oleśnickie Echa”. Z projektem ruszamy już za tydzień.

W wydawanej od 2009 roku gazecie publikowane są istotne dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców gminy informacje, relacjonowane wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze. Jak podkreśla redaktor naczelna Beata Brykowska głównym celem pisma jest promocja Gminy Oleśnica, jej walorów gospodarczych i turystycznych.

Z przyjemnością zadbamy o formę artykułów i ich poprawność językową, świadcząc profesjonalne usługi: redagowanie tekstu, korekta tekstu, przygotowanie do druku.

 Zapraszamy do współpracy inne organy samorządowe – oferując ciekawy pakiet usług w ramach stałej współpracy przy redakcji i korekcie językowej lokalnych gazet. Zespół Dobrze Napisane.