Czym się różni redakcja językowa od korekty?

Różnica między redakacją a korektąTe dwa pojęcia bywają stosowane zamiennie, tymczasem różnią się one znacznie zakresem pracy nad tekstem, co ma też wpływ na późniejszą wycenę zlecenia.

Redakcja językowa i korekta – oto kluczowe różnice…

Redakcja językowa obejmuje opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym, logicznym; zadbanie o spójność strukturalną, językową, właściwy ton, uporządkowanie pod względem przejrzystości i komunikatywności; sprawdzenie poprawności ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej; zwracamy uwagę na dostosowanie typografii (układ, czcionki, wyróżnienia itp.) do funkcji danego tekstu, a także ujednolicenie zapisu poszczególnych elementów publikacji, jak np. przypisy bibliograficzne, numeracja ilustracji i tabel.

Korekta językowa jest natomiast końcowym etapem procesu redagowania i polega jedynie na poprawieniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, uchybień składniowych i wychwyceniu literówek. (N.D.)

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz