Kompleksowe przygotowanie książki do druku

redagowanie tekstu

redagowanie tekstu

projekty graficzne

projekty graficzne

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac dla Instytutu Świadomości Kwantowej nad książką Katarzyny Świstelnickiej pt.: „Magiczny dwupunkt. Kwantowe uzdrawianie świadomością”.

Kompleksowe przygotowanie treści książki do druku obejmowało w szczególności następujące usługi:

  • kompleksowa redakcja językowa treści zgodnie z przyjętymi założeniami redakcyjnymi,
  • cyfryzacja i przygotowanie rysunków służących do publikacji,
  • projekt układu graficznego całej książki, layout (kilka propozycji do wyboru),
  • projekt okładki (kilka propozycji do wyboru),
  • skład DTP,
  • korekta językowa końcowa,
  • naniesienie zmian po korekcie,
  • konsultacje bez limitu,
  • pomoc w przeprowadzeniu procesu wydawniczego.

 

Jesteś zainteresowany podobną usługą?

Zapraszamy do kontaktu!