,

Jak cytować i nie popełniać plagiatu w pracy dyplomowej?

korekta prac dyplomowych

korekta pracy dyplomowej

Jak pisaliśmy w ostatnim poście, nie możesz w swojej pracy dyplomowej umieszczać zbyt dużej ilości cytatów, bo przyjmuje się, że ponad 40% zapożyczeń dyskwalifikuje pracę.

Co zatem zrobić, jeśli praca ma charakter teoretyczny i bądźmy szczerzy – w znacznej mierze odtwórczy?

Parafraza

Zamiast stosować nieskończenie długie cytaty parafrazuj! I – oczywiście – prezentuj własne poglądy, wchodź w polemikę, dyskutuj z innymi badaczami.

Co to jest i jak to się robi

Parafraza to po prostu pisanie innymi słowami. Zamiast cytowania fragmentu tekstu można go omówić. Zobacz przykłady:

***PRZYKŁAD PARAFRAZY TEKSTU*** 

Cytat: Parafraza to powtórzenie cudzych treści przy użyciu innych wyrażeń, niejako innej struktury powierzchniowej. Pozwala uniknąć przytaczania w postaci cytatu długich fragmentów źródeł i opracowań innych autorów. (źródło: A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, Warszawa 2008, s. 204.)

Parafraza: Dzięki stosowaniu parafrazy nie trzeba umieszczać w pracy długich cytatów, bo nie jest to dobrze odbierane przez oceniających. Celem parafrazy jest omówienie danego tekstu (poglądu, opinii) – chodzi o zmianę wyrażeń, słów, struktury tekstu.

Nie każda parafraza jest dobra

Dobra parafraza to taka, która:

  • zazwyczaj jest krótsza niż oryginał,
  • składa się ze sformułowań innych niż w oryginale (nie wystarczy zmienić tylko spójniki czy pojedyncze wyrazy),
  • przedstawia poglądy innych badaczy, ale przede wszystkim oddaje tok myślenia autora pracy.

Pamiętaj, że parafrazy również muszą być opatrzone przypisami – zgodnie z zasadami obowiązującymi przy cytowaniach. Parafraza jednak nie wymaga stosowania cudzysłowu ani innych znaków typograficznych, które wyróżniają ten fragment tekstu z pracy.

pisanie tekstów

Do zapamiętania!

Pamiętaj, aby dla jakości pracy dyplomowej i Twojej wiarygodności stosować się do poniższych zasad:

  1. Unikaj nadmiernego cytowania – lepiej stosować parafrazę.
  2. Zawsze umieszczaj źródła cytatów i parafraz – dotyczy to także materiałów znalezionych w Internecie (np. artykuły online, treści ze stron WWW).
  3. Staraj się pisać kreatywnie – prezentuj własne poglądy, polemizuj, pokazuj swój tok myślenia, formułuj wnioski.
  4. Cytaty muszą być związane z tematyką pracy i nie mogą dominować nad tekstem autora pracy, czyli Twoim.

Jeśli pomimo powyższych wskazówek nadal nie wiesz, jak skutecznie stosować parafrazę lub Twoja praca już została odrzucona przez program antyplagiatowy – służymy pomocą.

 

 

* Rysunek pochodzi ze strony: komixxy.pl